voiceover

Produkt og teknologi indtaling

Indtaling, oplæsning og speak bruges til mange produkter og services i meget forskellige brancher. Her er nogle af dem, vi har mest erfaring med.

Fra DKK 1.875 ex. moms

Produkt og teknologi voiceover priser

  • Up to 600 words, passive usage.
  • Natural recording length, raw audio.
  • Dedicated project manager.
  • Specialized voice talent pool - ask our sales team.
  • MemoryBank for pronunciation storage.
  • Audio-Post-Production for + DKK 375.
Add-ons for volume work:
  • Bulk agreements for volume jobs
  • Custom auditions
  • Online Live Sessions for creative briefs

Audioguide voiceover

Hvad er det?

En audioguide leverer vejledende og lærerig information om et emne eller et sted på en spændende og underholdende måde. Audioguiden erstatter ofte den klassiske turguide og med rette. Audioguiden kan inkludere virkelig mange detaljer og et uendeligt antal sprog, hvilket er en stor fordel for en attraktion og dens publikum.

voiceover
1

Præ-produktion

Vi leverer demoer med speakere, der har den rette stemme til audioguides og guider dig til at finde den stemme, der passer bedst til din attraktion, stil og publikum. Ønsker du blot en venlig og tydelig stemme, eller skal vi finde en fortællerstemme som David Attenboroughs eller vores egen Lars Mikkelsens?

2

Produktion

For at sikre en tydelig udtale af emner, begreber, egenavne m.v. udarbejder vi først og fremmest en præcis udtaleguide. Herefter får speakeren et fyldigt brief om stil og tone og detaljer, vi skal være opmærksomme på. Dette brief er naturligvis afstemt med dig.

3

Post-produktion

Vi mixer speaket med lydeffekter og foley og leverer den mastering og det filformat, du skal bruge. Vi garanterer, at vores speak og lydoptagelser står skarpt i hovedtelefoner.

App voiceover

Apps

En fitness-app har sikkert brug for en motiverende og myndig stemme, hvorimod en app til børn nok skal have en sjov og pædagogisk stemme. Alle elementer i udviklingen af en succesfuld app er vigtige, og stemmen er ingen undtagelse.

voiceover
1

Præ-produktion

At finde stemmer til apps kræver et stort udvalg af dygtige speakere. Vi vil rådgive dig med fokus på dine brugere og deres oplevelse samt dine budskaber og din profil. Har du brug for en flersproget app, kan du nøjes med at levere ét manuskript til os på dansk, så kan vi stå for en korrekt oversættelse til mere end 120 sprog. Vores oversættere har stor professionel erfaring og oversætter altid kun til deres modersmål.

2

Produktion

Vores lydteknikere kan coache speakeren online under optagelserne for at sikre den rigtige udtale og stil, og vi kan udarbejde en præcis udtaleguide, hvis din app indeholder tekniske termer og begreber.

3

Post-produktion

Vi mixer speaket og leverer den mastering og det filformat, du skal bruge til din app. Vi garanterer, at vores speak og lydoptagelser står skarpt i hovedtelefoner, på labtops og hvor du ønsker din app benyttet.

Lydbøger voiceover

Hvad gør sig gældende for lydbøger?

Oplæseren er altafgørende for vores oplevelse af en lydbog. Stemmen, stemmeføringen, udtalen og pauserne er alt sammen med til at skabe en roman, en novelle eller et digt. Fagbøger kræver ofte, at indtaleren sætter sig nok ind i stoffet til at forstå, hvad der skal læses op.

Lydbøger bliver normalt streamet eller downloaded. De kan variere i længde, og det kræver en speaker, der kan indtale længere tekster med samme hastighed og stil. Det kræver også en speaker, der kan holde lytteren fanget fra første til sidste side.

1

Præ-produktion

Efter en snak om bogens emne og målgruppe laver vi en casting for at finde den rette stemme og oplæser. Herefter laves en produktionsplan, og manuskriptet forberedes. For at sikre en tydelig udtale af emner, begreber, egenavne m.v. udarbejder vi ofte en udtaleguide.

2

Produktion

I større lydbogs-produktioner arbejder vi med delleveringer for at skabe en kontinuerlig proces. Samtidig sikrer delleveringerne, at tempo, tone og energi er den samme igennem hele bogen.

3

Post-produktion

Vi mixer speaket med lydeffekter og foley og leverer den mastering og det filformat, du skal bruge. Vi garanterer at vores speak og lydoptagelser står skarpt i hovedtelefoner, på labtops og smartphones m.v.

Dokumentar voiceover

Hvad skal stemmen kunne her?

En stærk dokumentar er bygget på et fokusemne, et visuelt udtryk og en fortællerstemme, der også kan være dokumentarens vært. Vi kender vel efterhånden alle David Attenborough, Lars Mikkelsen eller Morgan Freemans stemmer, som i den grad kan binde en dokumentar sammen til en stor totaloplevelse. Det er emnet, udtrykket og stemmen, der sammen skal underholde, undervise og inspirere publikum.

I en radiodokumentar er stemmen endnu vigtigere, da den sammen med emnet skal kunne stå alene uden det visuelle udtryk måske understøttet af musik, lydeffekter og foley.

1

Præ-produktion

Vi tilbyder et bredt udvalg af speakere med stor erfaring og speciale i dokumentargenren. Efter vi har haft en snak om dokumentarens emne, målgruppe og stil, laver vi en casting for at finde den rette stemme og oplæser. Herefter laves en produktionsplan, og manuskriptet forberedes.

2

Produktion

Dokumentarer kræver typisk en timet, synkroniseret eller dubbet voiceover. Vores dokumentarspeakere er alle erfarne i at levere timede optagelser efter tidskoder og video. Ved større produktioner arbejder vores lydteknikere med online coaching af oplæseren og evt. med delleveringer og delgodkendelser fra dig.

3

Post-produktion

Vi kan mixe speaket med lydeffekter og foley, hvis du ønsker det, hvorefter vi leverer den mastering og det filformat, du skal bruge. Vi kan naturligvis rådgive dig om de lokale og globale standarder for levering af lydfiler til TV, radio og andre medier.

1

Præ-produktion

Sammen med dig finder vi den rette stemme og speaker. Herefter laves en produktionsplan, og speakeren briefes og coaches. Vi har naturligvis fokus på udtale af egennavne (gader, byer, steder) Man skal ikke guides til Mæskestrandsgade, når man skal til Marstrandsgade.

2

Produktion

Vores lydteknikere arbejder online med speakeren under optagelserne for at sikre den rigtige udtale og artikulation, så vi får flydende og sammenhængende sætninger.

3

Post-produktion

Filerne skæres og masteres i forskellige kombinationer for at sikre kvaliteten, og herefter konverterer og leverer vi den mastering og det filformat, du skal bruge til dit GPS system.

Stemme-konkatenation

Stemme-konkatenation

Skal din støvsuger fortælle dig, når den skal tømmes, eller skal din skraldespand kommentere din affaldssortering? Kan du opfinde produktet, kan vi give det en stemme.

Ligesom talesyntese men med en menneskestemme kommer dit produkt til live vokalt. Stemme-konkatenation dækker over syntetiseringen af lyde ved at “sammenkæde” sekvenser af lydoptagelser til hele sætninger. Målet er at få den sammensatte optagelse til at lyde naturlig, på trods af at der indbygges masser af data variabler, som er indtalt separat. VoiceArchive brugte f.eks. denne teknik i projektet med Jabra.

Vi indtaler stemmer til robotter, dukker, sofistikeret elektronik og wearables på mere end 120 sprog, ved at skabe flydende tale ud fra små tekstbidder.

1

Præ-produktion

Stemmen skal være et supplement til produktet og for at sikre klarhed og præcision, udarbejder vi et detaljeret manuskript til din tekst-til-tale opgave. Vi caster dit produkts stemme, varetager evt. oversættelse til de ønskede sprog og udarbejder et tekst-til-tale manuskript. Her samarbejder vi med dig efter et aftalt rapporteringsformat evt. en programmeringsmanual, der hjælper dine udviklere med at bringe produktet til live.

2

Produktion

Vores lydteknikere coacher speakeren online igennem optagelserne for at sikre flydende tale og sammenhæng, og du godkender løbende. Efter vi har optaget alle brudstykker af talen, organiserer vi de vokale byggeklodser, der leveres til post-produktion.

3

Post-produktion

Lokale lydteknikere over hele verden kvalitetssikrer vores optagelser på deres modersmål, hvorefter vi konverterer og leverer den mastering og det filformat, du skal bruge til dit produkt.