Dubbing

Dubbing er en post-produktions proces, der anvendes i film-og videoproduktion

Dubbing er en post-produktionsproces, der bruges til sprogversionering af film og video.

Dubbing bruges til animationsfilm, spillefilm og serier men også til reklamefilm, profilfilm, e-learning og corporate film. For virksomheder som arbejder internationalt er dubbing af video en relevant mulighed.

Ved dubbing erstatter man den originale dialog med en ny dialog efter et tilpasset manuskript på et fremmedsprog. Dubbing er lidt af en kunstform, da man som regel matcher den originale dialog på stil, tone, indhold og timing, så dialogen bevarer sin autenticitet og lydmæssige integritet. Det kræver dygtige stemmeskuespillere og lydteknikere at lave præcisions dubbing, og vi har en specialiseret afdeling for dubbing i London, hvor vi arbejder for nogle af de største filmproducenter i verden. Du kan læse mere herom på https://adrenaline.london

Synkronisering og læbesynkronisering

Skuespillernes mundbevægelser matches og erstattes med stemmeskuespillernes indtaling. Vi anvender en rythmo band-teknologi, der giver os mulighed for at indtale dialoger, så de passer til billederne.

Automated dialog replacement (ADR)

Hvis stemmer skal erstattes, eller stemmelydsporet i en produktion er så beskadiget, at det ikke kan reddes, skal det optages igen. Stemmeskuespillerne ser de klip, de skal indtale og lytter til det originale lydspor så mange gange, at de kan gentage ordene og matche ordlyd og mundbevægelser i de originale klip helt præcist.

Audio description (AD)

En indtalt beskrivelse af handlingen i en TV dokumentar, film, serie, opera og lignende til blinde og svagtseende. Billedsiden og handlingen beskrives med ord, så forståelsen og oplevelsen ikke går tabt. AD, videobeskrivelse eller visuel beskrivelse kan desuden benyttes til borgerkommunikation og andet, hvor målgruppen er bred, og forståelsen er vigtig.