Hvad sker der, hvis du ikke kan tale dine ansattes modersmål?

 

Ifølge undersøgelser bliver 60-90 % af det lærte stof i oplæringsprocessen hos virksomheder enten glemt, aldrig benyttet i arbejdsopgaver eller, i værste fald, aldrig forstået. 50 % af virksomhedsoplæringen og den interne kommunikation i virksomheder verden over fejler. Hvorfor?

Til trods for at mange brancher anerkender, at der er mange fordele ved at have internationalt personale, er der mange virksomheder, der ikke tilpasser sin virksomhedsoplæring på sine ansattes modersmål.

Man skal ikke tro, man skal vide
”Men alle mine ansatte taler jo engelsk” – Tro om igen

Engelsk er for længst blevet anslået som værende det fælles verdenssprog. Det gælder typisk inden for udvikling af oplæringsmateriale til global arbejdskraft, uanset om det gælder ansættelsesprocedure, oplæringsprogrammer, tekniske præsentationer eller oplæring om produkter og servicer. Derfor kan der være mange ulemper forbundet med troen om, at engelsk er godt nok til at oplære ansatte med andet modersmål.

Engelsk som det eneste sprog til oplæring af ansatte:

–     Accepterer ikke verdens forskellige fælles sprog (lingua franca)

Spansk, arabisk og mandarin bliver også anvendt som lingua franca i flere dele af verden. Tysk og russisk bliver f.eks. nogle gange anvendt som lingua franca i Østeuropa. Specielt uden for hovedstæderne er der ofte arbejdere, der foretrækker et andet lingua franca. Det skyldes, at de ikke kan eller er særligt dygtige til engelsk.

 

–    Det ekskluderer ansatte, der ikke taler engelsk.

Når dine interne kurser og præsentationer kun er på engelsk, udelukker du automatisk de ansatte, der ikke taler sproget. Det kan resultere i mangel på interesse og demotivere de ansatte, der ikke kan forstå og bearbejde den givne information ordentligt.

I værste tilfælde kan dele af dit personale føle sig forlegne over at skulle påpege sine sproglige begrænsninger. Det kan yderligere resultere i, at de ikke tager sine oplæringskurser og uden at nævne det over for chefen.

 

–    Formindsker chancen for en god oplæringsproces

Ifølge Forbes Insights, var 80 % af undersøgelsens deltagere enige i påstanden om, at ansatte er mere produktive, når deres ledere kommunikerer med dem på deres modersmål.

Oplæring på modersmålet giver ansatte en bedre forståelse af de organisatoriske emner, og det gør, at de mere effektivt kan huske det lærte. Dette skyldes, at menneskehjernen forstår stoffet mere effektivt, når den trænes på modersmålet. Ethvert sprog har sine egne ”nuancer” og sin egen specifikke tonegang, og det er ved at sætte sig ordentligt ind i disse nuancer, at man kan hjælpe sin modtager med at forstå et budskab bedre.

 

–    Det udgør en sikkerhedsrisiko

Hvis du ikke er i stand til at oplære dine ansatte på deres modersmål, kan det tage længere tid for dem at lære stoffet og endda resultere i, at de slet ikke får lært vigtige opgaver. I andre brancher kan det have store konsekvenser, hvis oplæringen ikke bliver en succes.

Oplæring af ansatte inden for sikkerhed og brug af maskiner og andet teknologi kan have fatale konsekvenser, hvis visse sikkerhedsprocedure i oplæringen misforstås. Det kan resultere i tabt indtægt, lavere produktivitet og, i værste tilfælde, ulykker eller tab af menneskeliv. Det er specielt essentielt for arbejdere i arbejdsområder med højrisiko som fabrikations- og bygningsbranchen. US Occupational Safety and Health Administration (OSHA) har meddelt, at sprogbarrierer er en faktor, der udgør 25 % arbejdsulykker. I Europa har undersøgelser også vist, at utilstrækkelig kommunikation pga. sprogforskelle øger risikoen for arbejdsulykker og generelt sikkerheds- og sundhedsrisici. Derfor kan det gavne din virksomhed at have oplæringen på de flersproglige ansattes modersmål.

Ved at oplære og kommunikere til dine ansatte på deres modersmål, kan du tilegne dig og udvikle nogle af de bedste ansatte. Derudover kan du gøre sprogkløften langt smallere mellem lokale og internationale ansatte, når de arbejder sammen om at opnå et mål. Dette kan også hjælpe dem med at føle sig mere velkomne og inkluderet i fællesskabet, hvilket kan motivere dem endnu mere. Du styrker også din virksomheds fodfæste på det lokale marked og øger sikkerheden. Kort sagt, kan du lave sprog om til en konkurrencedygtig ressource.

VoiceArchive har over 20 års erfaring i voiceover branchen og sørger for hurtig lokalisation, oversættelse og voiceover manuskripter til alle typer af lydproduktioner til virksomheder. Læs mere om vores servicer her.

Tag kontakt til vores team og få en gratis konsultation

Anna Sticken

Head of Sales
handelsbetingelser