Brug lyd til at adfærdsændre dine forbrugere

Nogle gange er det ikke meget, der skal til for at påvirke menneskers adfærd. Det kan være lyden af en klokke, når du træder ind i en butik, og en butiksassistent reagerer, lyden, når lyset ved fodgængerovergangen får dig til at gå hurtigere, inden det skifter til rødt, eller lyden af bilhorn, der signalerer fare, og du stopper op for at orientere dig. 

Høresansen er en af de fem måder, vi sanser vores omverden på, og sammen med evnen til at lugte, føle, smage og se skaber vi et billede af omgivelserne, så vi kan tage handling derpå. Det er også gennem hørelsen, vi i traditionel forstand kommunikerer med synssansen. Du opfanger konstant lyde fra dine omgivelser – også selvom du ikke er opmærksom eller sover dybt. 

Vi ser allerede i dag masser af eksempler på, hvordan lyd indgår i den måde, vi lever på, og hvordan lyd er med til at få vores samfund til at fungere. I det her indlæg vil vi komme ind på, hvordan lyd kan nudge dine lyttere, forbrugere og kunder i den retning, du ønsker, og hvordan du dermed udnytter det til din fordel. 

At nudge til adfærdsændring

Når det kommer til adfærdsændring, er nudging i dag det helt store, også selvom det har eksisteret i mange år. Hvis du bevidst ønsker at arbejde med adfærdsændring i det hele taget, er det nudging, du skal tage fat i. 

Nudging bruges inden for adfærdsøkonomi og går ud på at give folk et lille, men kærligt, skub til at foretage en bestemt handling. Du påvirker altså mennesker til at foretage det valg, som du ønsker, hvilket kan gøres på mange måder. 

Det at nudge er baseret på præmissen om, at mennesker er uperfekte beslutningstagere, som udviser systematiske mønstre ud fra rationalitet, hvilket gør det muligt at ændre folks valg i den kontekst, hvori beslutningerne bliver taget.

Lyds indflydelse på adfærd

Vi har alle prøvet, hvordan en særlig lyd kan tage os tilbage til en særlig tid, sted og situation og vække en dyb følelsesmæssig reaktion i os, som kan inspirere og motivere os. Det kan være alle former for auditive sansninger, lyde og musik.

En klassiker inden for indlæring og adfærd er forsøget med Pavlovs hunde, hvor den russiske forsker Ivan Pavlov opdagede, at han kunne koble synet af mad, lyden af en klokke og produktionen af hundesavl. Han havde altså overført adfærd med lyden af klokken ved spisetid til at øge hundenes spytproduktion ubevidst. 

Hvis vi kigger mere på nutidens eksempler, kan det være, når du spiller en særlig playliste på din løbetur for at holde dig til en særlig kadence, eller når du går en tur i naturen til lyden af vand, træer og fugle for at reducere dit stressniveau. Her har Horsens fået installeret levende og interaktive bænke, der gør brug af naturlyde som fuglesang og rislen af regn for at opnå en beroligende og afstressende effekt. Der har også været flere eksempler på brugen af lyd til at motivere til at tage trappen, hvor et klaver vil spille, når du går op. 

Lyde har en helt særlig indflydelse, når det kommer til vores adfærd, men også til at skabe adfærdsændringer, der kan benyttes af virksomheder, hvis de ønsker, at forbrugere skal skabe en særlig handling. 

Lyd kan også bruges som markør til at genkende et brand. For ethvert brand har en unik lyd, og ved store internationale brands kan vi genkende dem bare på baggrund af lyden. Lyden kan altså formidle brandpersonlighed, give troværdighed, ægthed og menneskeliggøre et produkt eller en service. 

Indtil videre, når der har været forsøg på at skabe adfærdsændringer i forskellige sammenhænge, har der været fokus på de visuelle nudges frem for de auditive. Dog skal det ikke holde dig fra at lege med lydens indvirken på menneskers handlinger. 

Hvorfor kan lyd påvirke adfærd?

Lyd er tæt forbundet til vores følelser, opmærksomhed og handlinger. Helt grundlæggende i mennesker bruges vores auditive system til at forstå vores omgivelser og styre opmærksomheden mod de informationer, vi modtager, og som vi bør prioritere og handle ud fra. 

Fx reagerer vi hurtigere på lyd end på visuelle objekter, hvor en ambulance eller politibil med udrykning er et godt eksempel. Et andet eksempel kan være musikken med duh-duh-duh-duh-lyden fra Jaws, der er langt mere frygtindgydende end selve synet af en plastikhaj. Det er blevet en typisk lyd, folk anvender, når der skal spredes en uhyggelig stemning. 

Der er derfor stort potentiale i at anvende lyd og musik til at facilitere adfærdsændringer til at fremkalde forbruger- og brugerreaktioner. Og det handler bare om at være kreativ i den måde, det skal gøres på. 

Hos VoiceArchive er vi eksperter i lyd

Hos VoiceArchive har vi hjulpet et bredt spektrum af kunder, når det kommer til lydprojekter, hvor vi er specialiseret inden for voiceovers til en lang række af formater og brancher. Du skal derfor ikke holde dig tilbage, hvis du ønsker vores hjælp til at finde stemmen til dit projekt, hvad enten det handler om brandawareness eller adfærdsændring hos dine forbrugere til at udføre en ønsket handling. 

Anna Sticken

Head of Sales